Objednavanie dielov na holiace strojceky PANASONIC bolo ukoncene.